Wzorzec Model-View-ViewModel w aplikacji dla Androida

Model-View-ViewModel to kolejny – po Model-View-Presenter – wzorzec architektoniczny, który jest chętnie wykorzystywany podczas tworzenia aplikacji dla Androida. Zakłada on, że architektura aplikacji składa się z trzech komponentów:1. View –

Share
Wprowadzenie do wzorca architektonicznego Model-View-Presenter

Model-View-Presenter (MVP) to wzorzec architektoniczny przeznaczony dla oprogramowania posiadającego interfejs użytkownika. Wzorzec ten zakłada, iż każde wywołanie interfejsu użytkownika przekazywane jest do obiektu Prezentera, który implementuje logikę biznesową. Główną zaletą

Share